WBE
Commissies
Activiteiten
Tire Haut
Jachthonden
Documenten
Foto galerij
WBE Tielerwaard-West
De eend
De fazant
Het haas
Het konijn
De houtduif
De patrijs
Wildsoorten
Van alle wildsoorten die in het gebied van de WBE Tielerwaard-West voorkomen, zijn er zes soorten die als jachtwild worden gekwalificeerd: de eend, de fazant, het haas, het konijn, de houtduif en de patrijs. Van deze zes soorten mag alleen de patrijs sinds 1 juli 1998 niet bejaagd worden.

Van elke soort is op deze website informatie opgenomen die bestaat uit een beschrijving van de diersoort, de biotoop waarin ze leven, hoe ze zich voortbewegen en voortplanten en aan welke bedreigingen ze onderhevig zijn. 
WBECommissiesActiviteitenTire HautWildsoortenJachthondenDocumentenFoto galerij