WBE
Activiteiten
Tire Haut
Wildsoorten
Jachthonden
Documenten
Foto galerij
WBE Tielerwaard-West
Reewild
Wildschade
Veldtoezicht
Schietvaardigheid
Biotoop
Wildschade
Het voorkomen en bestrijden van schade door wild aan land-, bos- en tuinbouwgewassen is een onderwerp waar vrijwel alle WBE’s op de een of andere wijze bij betrokken zijn.

De maatregelen die door de WBE Tielerwaard-West worden genomen om schade door wild en andere diersoorten te voorkomen zijn divers. Waar het gaat om de bejaagbare wildsoorten, wordt de jachtdruk afgestemd op schadepreventie. Voorzover afschot noodzakelijk is buiten het reguliere jachtseizoen, wordt gebruik gemaakt van een vergunning ex. art. 68 Flora en Faunawet. Dit geldt ook voor het gebruik van niet toegestane jachtmiddelen, zoals een kraaienvangkooi, eksterkastval en kunstlicht. Voor afschot van beschermde soorten genoemd in de Vogelwet is een vergunning nodig.
Vraatschade aan peren door roekenVraatschade aan fruitbomen
Naast vangst en afschot worden ook andere middelen ingezet om schade te voorkomen. Dit zijn onder meer akoestische afweermiddelen, afleidend voeren, boommanchetten, chemische afweermiddelen, (electrische) afrasteringen, netten, vogelverschrikkers, vlaggen en linten, en het schudden van eieren. Een grondgebruiker krijgt zelfs alleen ganzenschade vergoed, als hij genoeg afweermiddelen op het perceel heeft geplaatst.

Ontheffingen
Meer informatie over lopende ontheffingen? Klik hier
WBECommissiesActiviteitenTire HautWildsoortenJachthondenDocumentenFoto galerij