Commissies
Activiteiten
Tire Haut
Wildsoorten
Jachthonden
Documenten
Foto galerij
WBE Tielerwaard-West
Nieuws
Contactgegevens
Penningmeester
Weidelijk jagen
Kaart WBE Tielerwaard-West
Het weer in de WBE
Statuten
Huishoudelijk reglement
Opzeggen lidmaatschap
Jaarverslag 2013
Penningmeester

Penningmeester
WBE Tielerwaard-West
Beatrixlaan 65
4213 CH Dalem
Email:
penningmeester@wbe-tielerwaard-west.nl
IBAN: NL87RABO0328030082R


Jaarlijkse contributie voor KNJV leden bedraagt € 65,00 en € 75,00 voor niet-KNJV leden. Dit kan overgemaakt worden op bovenstaande rekening, maar bij voorkeur door een automatisch incasso. Het incassaformulier kan
hier gedownload worden.

WBECommissiesActiviteitenTire HautWildsoortenJachthondenDocumentenFoto galerij