Commissies
Activiteiten
Tire Haut
Wildsoorten
Jachthonden
Documenten
Foto galerij
WBE Tielerwaard-West
Nieuws
Contactgegevens
Penningmeester
Weidelijk jagen
Kaart WBE Tielerwaard-West
Het weer in de WBE
Statuten
Huishoudelijk reglement
Opzeggen lidmaatschap
Jaarverslag 2013
Opzeggen lidmaatschap

 

Let op!

Opzeggingen moeten vóór 15 november van het lopende jaar door de WBE ontvangen zijn. Uw opzegging gaat per 31 december van het jaar in. Verder wordt u verwezen naar Artikel 9 van de statuten.

Opzeggen?
Stuur een ondertekende opzegbrief met je naam en adres naar:

WBE Tielerwaard-West
Lingedijk 55
4155 BC Gellicum

 

WBECommissiesActiviteitenTire HautWildsoortenJachthondenDocumentenFoto galerij