WBE
Commissies
Activiteiten
Tire Haut
Wildsoorten
Jachthonden
Foto galerij
WBE Tielerwaard-West
Kaart telgebieden
Telformulier wintertelling
Telinstructie voorjaarstelling
Telformulieren voorjaarstelling
Formulier afschotgegevens
Instructie reewildtelling
Telformulier reewild
Formulieren wildhygiëne Kleinwild
Formulieren wildhygiëne Grofwild
Documenten

Op deze pagina kunnen leden van de WBE allerlei documenten en formulieren downloaden die voor het wildbeheer noodzakelijk zijn. Het betreft voornamelijk instructies voor de verschillende tellingen en formulieren voor het invullen van afschot- en telgegevens. De ingevulde telformulieren kunnen direct na afloop van de telling op de afgesproken plaats van samenkomst ingeleverd worden. De afschotgegevens dienen zo spoedig mogelijk na 31 maart bij de secretaris ingeleverd te worden.


Voor de verschillende tellingen die gedaan worden bestaan aparte instructies en telformulieren, die hiernaast gedownload kunnen worden. Ter verduidelijking:
  • De wildtellingen worden in een aantal vaste telgebieden geteld. De kaarten van de telgebieden, de instructie wildtellingen en het telformulier wildtelling kunnen hiernaast worden gedownload.
  • De faunatellingen worden door alle jachthouders in het hele gebied van de WBE uitgevoerd. De instructie faunatellingen en het telformulier faunatellingen kunnen hiernaast worden gedownload.
  • Op de agenda worden de data gegeven waarop de verschillende tellingen gedaan dienen te worden.
WBECommissiesActiviteitenTire HautWildsoortenJachthondenDocumentenFoto galerij