WBE
Commissies
Tire Haut
Wildsoorten
Jachthonden
Documenten
Foto galerij
WBE Tielerwaard-West
Agenda
Wildtellingen
Wintertellingen
Reewildtellingen
Wilddiner
Vuilruimen
Activiteiten
Momentopnamen van de meest recente activiteiten zijn te vinden in de fotogalerij inclusief de uitslagen van de schietwedstrijden.

De WBE Tielerwaard-West organiseert allerlei activiteiten. Deze activiteiten worden door het bestuur, de verschillende commissies of door de leden zelf in gang gezet en dienen afzonderlijke doelen. Het organiseren van de jaarlijkse vossen- en kraaiendag heeft als doel de wildstand te bevorderen, terwijl het tellen van het wild dient als basis voor het
Faunabeheerplan. Ook het tellen van het reewild is noodzakelijk om een optimale reewildstand te kunnen bewerkstelligen en ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen en verkeersongelukken.

Het WBE wilddiner vindt meestal tijdens de winterperiode plaats en staat in het teken van gezelligheid en het versterken van de contacten tussen de leden onderling en met de officiele instanties waar de WBE mee samenwerkt.

En tot slot het zwerfvuilruimen, dat door de leden als een maatschappijlijke verplichting wordt gezien en tevens bijdraagt aan een schoner milieu in het buitengebied.
WBECommissiesActiviteitenTire HautWildsoortenJachthondenDocumentenFoto galerij